خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

برگزیده سیاسی بین‌الملل ورزشی اقتصادی اجتماعی و حوادث فرهنگی و هنری دانش و فناوری سلامت و پزشکی تصویری چند‌رسانه‌ای دین و اندیشه بازار استان‌ها یادداشت
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

آخرین اخبار به صورت آنی در موتور جستجوی خبیر:
جستجو در میان 1795569 خبر

خلاصه‌ساز خبیر‌نیوز ۲۵٪ از مهمترین جملات این متن را به صورت هوشمند برای شما خلاصه نموده است.

توسعه فعالیت مسکونی با تأکید بر کاهش خطرپذیری بحران خشکسالی

ایسنا | استان‌ها | شنبه، 26 بهمن 1398 - 14:10
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اثرات «خشک شدن رودخانه‌ و مادی‌ها در اصفهان»، «ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی متقابل جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان»، «دگرگونی امید به زندگی»، «دگرگونی کیفیت هوا» و «افزایش آسیب پذیری سلامت جسمی» دارای بالاترین خطرپذیری بر فعالیت مسکونی در شهر اصفهان هستند.
خطرپذيري،اثرات،اصفهان،خشكسالي،شهر،راهبردي،فضايي،مسكوني،ارزيا ...

ایسنا/اصفهان نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اثرات «خشک شدن رودخانه‌ و مادی‌ها در اصفهان»، «ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی متقابل جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان»، «دگرگونی امید به زندگی»، «دگرگونی کیفیت هوا» و «افزایش آسیب پذیری سلامت جسمی» دارای بالاترین خطرپذیری بر فعالیت مسکونی در شهر اصفهان هستند.
مسعود قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری در پایان‌نامه خود به بررسی "برنامه‌ریزی فضایی راهبردی توسعه فعالیت مسکونی با تأکید بر کاهش خطرپذیری بحران خشکسالی (نمونه مطالعاتی: شهر اصفهان)" پرداخت.
از چالش‌های پیش روی شهرها در هزاره سوم، بحران تغییرات اقلیم و نحوه کنترل آن است.
رشد صنایع و کارخانجات از آغاز انقلاب صنعتی و به‌تبع آن مصرف روزافزون سوخت‌های فسیلی، همچنین تخریب جنگل‌ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی کشاورزی که همگی ناشی از فعالیت‌های بشری بوده باعث بروز بحران تغییرات اقلیمی گشته است.
یکی از مهم‌ترین آثار و پیامدهای تغییرات اقلیمی، خشکسالی است.
در جوامع شهری، با در نظر گرفتن ماهیت بحران خشکسالی به عنوان یک سانحه طبیعی که اثرات خود را در بلندمدت نشان می‌دهد، لزوم برنامه‌ریزی کاهش خطرپذیری به منظور به حداقل رساندن پیامدهای خشکسالی از اهمیت بالایی برخوردار است که بخشی از دستور کارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را می‌طلبد.
این پژوهش به دنبال دستیابی به دستور کارهایی برای مقابله با اثرات و پیامدهای بحران خشکسالی در شهر اصفهان از طریق فرآیند برنامه‌ریزی فضایی راهبردی است که این امر در قالب انگاشت فعالیت مسکونی بروز پیدا کرده است.
این پژوهش کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی- تحلیلی است.
بر این اساس در چارچوب فنی با ترکیب فرآیندهای برنامه ریزی کاهش خطرپذیری خشکسالی و برنامه ریزی راهبردی فضایی، فرآیند برنامه ریزی فضایی راهبردی کاهش خطرپذیری به دست آمده است که ملاک عمل در مراحل بعدی بوده است.
در فرآیند این پژوهش در نخستین گام، با مطالعات کتابخانه‌ای و واکاوی تجارب، فهرستی از اثرات خشکسالی قابل ردیابی در محدوده‌های شهری (متشکل از ۵۰ اثر) به عنوان بخشی از برونداد در چارچوب‌های نظری و تجربی گردآوری و در ادامه با پالایش این اثرات به کمک پانل خبرگان ۲۳ اثر مؤثر بر فعالیت مسکونی شناسایی شده است.
در گام بعدی ارزیابی اثرات در سطح شهر اصفهان توسط پرسشنامه (با تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۸ پرسشنامه) انجام شد.
روش نمونه گیری طبقه‌ای از میان جمعیت کل شهر اصفهان انجام گرفت که در آن طبقه‌ها مناطق پانزده گانه هستند.
همچنین انتخاب افراد برای تکمیل پرسشنامه در طبقه‌ها به صورت تصادفی ساده انجام گرفته است.
نتایج ارزیابی اثرات، حاکی از آن است که ۲۰ اثر دارای شدت بالاتر از میانگین است.
علاوه بر این با بازبینی اسناد و برنامه‌های فرادست، (برنامه‌های توسعه شهر اصفهان) اقدام به تکمیل فهرست مشکلات خشکسالی اقدام شده است.
به این ترتیب بیانیه نهایی مشکلات متشکل از دو مسیر (ارزیابی اثرات و بازبینی اسناد فرادست) ایجاد شده است.
در ادامه، با محاسبه آسیب‌پذیری، ارزیابی خطرپذیری به روش نیمه کمی بر اساس فرمول خطرپذیری(= آسیب‌پذیری × احتمال خطر) که در آن احتمال خطر حاصل ضرب احتمال رخداد و شدت پیامد است (که به روش دلفی: توسط پانل خبرگان) تعیین و محاسبه شده است.
پس از این با ورود مشکلات مذکور به فرآیند برنامه فضایی راهبردی مشکل-سو و با بکارگیری تکنیک تحلیل عرصه‌های مرتبط، سناریوهای سازگار برنامه تولید و طراحی شده است.
لازم به ذکر است در زمان مراحل تکنیک آیدا برای انتخاب سناریو برتر از اولویت بندی منتج از ارزیابی خطرپذیری استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که اثرات «خشک شدن رودخانه‌ و مادی‌ها»، «ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی متقابل جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان»، «دگرگونی امید به زندگی»، «دگرگونی کیفیت هوا» و «افزایش آسیب پذیری سلامت جسمی» دارای بالاترین خطرپذیری بر فعالیت مسکونی در شهر اصفهان هستند.
این پایان نامه در دانشگاه هنر اصفهان دفاع شد.
انتهای پیامبرچسب‌ها:


سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.
[favicon بیرنیوز] سامانه هوشمند تحلیل خبر نسخه بتا ۰.۳ | 1795569 خبر
برای بهره‌مندی از وب سرویس خلاصه‌ساز متون خبیر‌نیوز، با ما در ارتباط باشید:
انتخاب و چینش خبرها در این سایت به صورت خودکار توسط جستجوگر خبر خبیر‌نیوز صورت می گیرد. خبیر‌نیوز هیچ مسئولیتی در قبال محتویات خبرها ندارد.