سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بودجه ۹۸ دانشگاه فنی و حرفه ای پاسخگوی نیاز دانشگاه نیست

مهر | دین و اندیشه | دوشنبه، 24 دی 1397 - 14:12
مدیرکل برنامه و بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرد که بودجه سال آتی این دانشگاه پاسخگوی تامین نیازهای آموزشی و تجهیزاتی نیست.
قنبري،بودجه،دانشجويان،تومان،فني،حرفه،دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، نرگس قنبری افزود: در دانشگاه فنی و حرفه ای برنامه آموزشی متفاوت از دانشگاه های دیگر است و ۷۰ درصد دروس عملی است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نرخ نیاز به استاد و نیز مواد کارگاهی و آزمایشی و در نتیجه هزینه دانشگاه و مدت ماندگاری دانشجو بالاتر است.
دانشجویان این دانشگاه برای گذراندن ۱۸ واحد درسی باید پنج روز در دانشگاه باشند که دو برابر دانشگاه های دیگر است و به امکانات رفاهی بیشتری نیازمند می شوند.
مدیرکل برنامه و بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: البته از سوی دیگر هزینه آموزش به دلیل به کارگیری نیروهای هیئت علمی مربی و استادیار با ساعت موظف بالاتر پایین تر است.
وی بودجه موردنیاز دانشگاه فنی و حرفه ای را ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر دولت در سال ۹۸، ۶۴ درصد بودجه را بدهد بودجه هزینه ای دانشگاه ۲۰۰۰ میلیارد تومان می شود.
در عین حال بودجه لایحه ای ما برای سال ۹۸ تنها ۷۵۰ میلیارد تومان است.
قنبری همچنین با بیان اینکه سرانه غذای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای ۷۴۰ هزار تومان و برای دانشجویان سایر دانشگاه ها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، افزود: این درحالی است که دانشجویان این دانشگاه ساعات بیشتری در دانشگاه حضور دارند و به دلیل تعدد مراکز، تعداد قراردادهای خرید غذا بیشتر است.
وی افزود: همچنین باید درنظر گرفت که بیشتر دانشجویان این دانشگاه از اقشار ضعیف هستند و تمکن مالی زیادی ندارند.
در چنین شرایطی باید سرانه غذایی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای افزایش یابد و حتی دو برابر سایر دانشگاه ها شود.
قنبری همچنین به مستعمل بودن اغلب تجهیزات دانشگاه فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: اعتبار تجهیزاتی مورد نیاز دانشگاه ۷۵۰۰ میلیارد ریال است درحالی که تنها ۲۷۰ میلیارد تومان برای تجهیز و ۷۵۰ میلیارد تومان برای تعمیر در لایحه درنظر گرفته شده است.