سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

شهرداری دو هزار میلیارد تومان از نیروهای مسلح طلب دارد

مهر | اجتماعی و حوادث | دوشنبه، 24 دی 1397 - 11:27
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر شهرداری ۲ هزار میلیارد تومان از نیروهای مسلح طلب دارد که این بدهی از محله پسماند و عوارض نوسازی است که تاکنون محقق نشده است.
بررسي،هزينه،اعضاي،فضاي،سبز،هاشمي،اعضا،المان،بند،تبصره،شهردار ...

به گزارش خبرنگار مهر در جریان بررسی برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران مواد ۳۴ و ۳۵ مورد بررسی قرار گرفت.
ماده ۳۴ به موضوع کاهش هزینه های توسعه و نگهداری فضای سبز اختصاص دارد.
در جریان بررسی این ماده، اعضای شورا پیشنهاد کردند تبصره ۴ این ماده در خصوص اجرای طرح های موضعی برای معابر ویژه و بوستان های فرامنطقه ای حذف شود که اعضا با ۱۸ رأی با حذف این تبصره موافقت کردند.
همچنین به پیشنهاد احمد مسجدجامعی در خصوص تبصره ۲ که در آن برای کاهش هزینههای نگهداشت، پیشنهاد حذف المان های غیرضروری را داده بودند نیز مورد اصلاح قرارگرفت و حذف آنها از این تبصره حذف شد.
مسجد جامعی در توضیح این پیشنهاد گفت: آنچه فضای سبز را با جنگل متفاوت می کند همین آثار هنرمندانه و ارزشمند و شناسنامه دار است.
به طور مثال تندیس رفتگر در پارک شهر یک اثر ارزشمند است و من مخالف حذف المان ها از فضای سبز هستم.
صدراعظم نوری توضیح داد: این بند هدفش کاهش هزینه ها و مدیریت توسعه فضای سبز و بوستانها است.
گاهی هزینه های المان ها هیچ نسبتی با ساخت و ساز خود بوستان ندارد که محسن هاشمی از وی خواست مثالی در این رابطه عنوان کند.
حق شناس نیز با بیان اینکه توجه مدیریت شهری به فضاهای عمومی افزایش یافته است، گفت: این المان ها می تواند نگاه عابران را به آثار هنری جذب کند و این هزینه هوشمندانه ای است که در نهایت این تبصره با ۱۸ موافق اصلاح شد.
در ادامه اعضای شورا ماده ۳۵ که به موضوع تعیین تکلیف بدهی های دولت به شهرداری اختصاص داشت را مورد بررسی قرار دادند که برخی از اعضا پیشنهاد حذف آن را دادند که هاشمی به شوخی به اعضا گفت: اگر همه مواد را همین گونه حذف کنیم خودمان بی ماده می مانیم.
مجید فراهانی با اشاره به بند یک این ماده گفت: مشابه همین تبصره را در ماده ۲۷ داریم و به دلیل تشابه پیشنهاد حذف آن را مطرح می کنم.
اعطا نیز همین پیشنهاد را به دلیل تکراری بودن مطرح کرد که اعضا با آن موافقت کردند.
در ادامه محسن هاشمی درخصوص ماده ۳۵ برنامه که به تعیین تکلیف بدهی‌های شهرداری تاکید دارد گفت: در بند ۳ ماده ۳۵ شهرداری مجاز است مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده را با اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، در سقف بودجه غیرنقدی مصوب و بر اساس تخصص اداره کل خزانه داری به ارزش اسمی آنها تسویه نمایند.
وی افزود : اگر اعضای شورای شهر این بند از ماده ۳۵ را حذف کنند در خصوص تهاتر ها دست شهرداری بسته می‌شود.
هاشمی در توضیح این بند از ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه به جلسه صبح امروز خود با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شهرداری ۲ هزار میلیارد تومان از نیروهای مسلح طلب دارد که این بدهی از محله پسماند و عوارض نوسازی است که تاکنون محقق نشده است.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران ماده ۳۵ شهرداری با ۱۹ رأی موافق تصویب کردند.